osto


raaka-aineiden osto

Yhtiö etsii toimintaansa varten kuivien raaka-aineiden sopimustoimittajia.
Loppukeväästä 2023 ryhdymme ostamaan myös märkiä jakeita, kuten metsähaketta, energiapuuta ja sahajauhoa.

Yhtiö ottaa vastaan raaka-aineita ja tuottaa pellettejä ympäri vuoden.

Kuivien raaka-aineiden osalta ostamme kuusi-, mänty- ja sekakutteria. Myös lehtipuiden kutterit tulevat kysymykseen.

Märkien jakeiden osalta pririsoimme kuusi- ja mäntyhaketta, mutta ostamme myös sekahaketta ja sekalaista energiapuuta.

Selvitämme mahdollisuutta kasviperäisten jakeiden, kuten oljen, kaislan ja öljykasvien kuorien käyttöä tuotannossamme. Etsimme kumppaneita myös näiden jakeiden osalta.

yhteyshenkilö / ostot

Marja-Sisko Pitkämeri
Osto- ja myyntipäällikkö
040 701 5350
marsis@pelletti.fi